Aktiviteten med boliger og infrastruktur går stadig stærkt i Troldebakkerne

Publiceret 17-05-2022

Boliger bliver hastigt ved med at skyde op af jorden, den overordnede infrastruktur mellem boligarealerne er tæt på at være færdig i Troldebakkerne Øst og strukturen med områdets bydelsforening samt regnvandslav er nu på plads.

Oversigt over Troldebakkerne
Oversigt over Troldebakkerne og status for klyngerne

Bestyrelser er nu valgt for Bydelsforening og Regnvandslav

I april har der været afholdt generalforsamling i den fælles Bydelsforening og det fælles Regnvandslav, hvor der blandt andet er valgt bestyrelser og godkendt budgetter for 2022. Kommunen forventer at overlevere arealer til Bydelsforening/regnvandslav i 2.-3. kvartal 2022 til den videre drift.

Byggeri er godt i gang og de første forventes at flytte ind senere på året

Der er stor aktivitet med byggeri i klynge 2-7 med, og det forventes at byggeri i klynge 1 og 8 starter op senere på året. Vi glæder os til at se at de første boliger begynder at stå klar til indflytning senere på året.

Anlæg af den overordnede infrastruktur og fællesarealer er snart klar

Trinbrættet Troldebakkerne åbnede i december 2021, så nu er her direkte tog til både Hillerød og Tisvildeleje.
I 2. kvartal 2022 afsluttes de sidste infrastruktur- og landskabsarbejder på fællesarealerne på den kommunale del af Troldebakkerne vest for Laugøvej omkring boligklyngerne. De eneste udestående arbejder er så at lægge det sidste slidlag på veje og stier samt plantning af træer, buske og anden beplantning.
Slidlag bliver lagt i første halvdel af 2023, når det indledende asfaltlag har haft mulighed for at sætte sig. De sidste plantearbejder sker også i første halvdel af 2023, så den bedste vækst kan sikres.

Status for lokalplanlægning

Der er nu vedtaget lokalplaner for Klynge 1-8. Lokalplan for klynge 9 og 10 er under udarbejdelse og forventes snart sendt i høring, så byggeri kan påbegyndes i 2. halvår af 2022. Her vil City Apartments opføre ca. 62 rækkehuse i 1-2 etager til udlejning.

Klynge 11 er nu udbudt til salg

Den foreløbigt sidste af kommunens storparceller – klynge 11 på knap 10.000 m² – er nu udbudt til salg. Se mere om udbuddet her.