I Gribskov Kommune er der glæde over stor aktivitet i byudviklingsområdet Troldebakkerne

Publiceret 01-06-2021

Lokalplaner bliver udarbejdet, klynger og byggemodnede parcelhusgrunde bliver solgt, arkæologer bliver færdig i de sidste kommunale etaper og det summer af aktivitet hos kommunens entreprenør Gorm Hansen, der er ved at udføre infrastrukturen mellem boligarealerne

Kommunale anlæg i gang

Anlæg af den overordnede infrastruktur og fællesarealer i Etape I (syd for stamvejen) er i fuld gang og forventes klar ultimo 2021. Ligeledes forventes Klynge 3 at være byggemodnet med udgangen af maj 2021, men er nu klar til at byggeri kan indledes.

Fortsat fuld gang i salg

Klynge 8 er nu solgt til Bærebo A/S som vil opføre et bæredygtigt bofællesskab med 35-50 boliger i 1-3 etager. Desuden har kommunen solgt 7 af de 10 parcelhusgrunde i Klynge 3.

Lokalplan for Klynge 2, 4 og 6 & 7

Forslag til Lokalplan for Klynge 2 har været i høring. Her opfører DT Group A/S 22 rækkehuse i 1-2 etager. Planforslaget forventes vedtaget inden udgangen af april 2021.

Planforslag for Klynge 4 også i høring. Her opfører Bovieran et seniorbofællesskab med 55 lejligheder i 3 etager. Lokalplan for Klynge 6 og 7, hvor NREP opfører friplejehjem og tryghedsboliger er ligeledes sendt i høring. Se mere her.

Museet går nu i gang med de sidste udgravninger

De næste måneder gennemfører Museum Nordsjælland de sidste udgravninger i den del af Troldebakkerne der er ejet af kommunen. Der er tidligere gjort flere spændende fund i området, så vi ser frem til om der bliver fundet noget på den sidste del.

Vejnavne

Området udstykkes og sælges løbende. Derfor er der nu udvalgt en række vejnavne, som løbende vil blive tildelt efterhånden som klyngerne fastlægges. Der er nu valgt navne til de kommende private fællesveje i Troldebakkerne for Klynge 1-13. Se mere her