Overordnet tidsplan for de første udviklingsetaper

Udviklingen af Troldebakkerne er ved at tage fart. Det er målet at de første kan flytte ind i 2020. Her på siden kan du finde en overordnet tidsplan for Gribskov Kommunes aktiviteter i Troldebakkerne. Planen opdateres løbende.

Illustrationen viser området omkring Troldebakkerne. Klynge 1-3 samt trinbrættet er fremhævet.

 

Overordnet tidsplan for salg og udvikling de kommende år

Salg af klynge 1

 • 3. kvartal 2019: Udbud af klynge 1
 • 4. kvartal 2019: Forhandling og afrunding af salg
 • 1. kvartal 2020 - 3. kvartal 2020: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner for klyngen
 • 3.-4. kvartal 2020: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Salg af klynge 2

 • Sept. 2019: Købsaftale er underskrevet
 • 4. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner for de to klynger
 • 3.-4. kvartal 2020: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Salg af klynge 3

 • 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020: Planlægning og projektering
 • fra 4. kvartal 2019: Salg,
 • 3. kvartal 2020: byggemodning og igangsættelse af byggeri

Primær infrastruktur og fællesarealer udenfor klyngerne

 • 3. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020: Planlægning, projektering og lokalplanlægning.
 • 3. kvartal 2020: Anlæg

Trinbræt med tilhørende pendlerparkering m.m.

 • Sept. 2019: forberedelse af anlæg af trinbræt påbegyndes (spor renovering, trinbrættets fundament)
 • 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020: Planlægning og projektering
 • 2021: anlæg af forplads og færdiggørelse af trinbræt

 

Find andet materiale og søg inspiration om Troldebakkerne på siden her og du er altid velkommen til at kontakte projektleder Thomas Gätke for mere information

< gå tilbage til forsiden