Nu udbydes tre nye etaper til salg i Troldebakkerne

De første to boligklynger i Troldebakkerne ved Helsinge er solgt og byggeretsgivende lokalplaner er godt på vej, så byggeriet snart kan starte op. I klynge 1 planlægges opført etageboliger og i klynge 2 opføres der rækkehuse.

Oversigtskort

Her finder du kontaktinformation om de to projekter

I klynge 3 er der 10 parcelhusgrunde til salg.

Nu sættes yderligere tre klynger (Klynge 6-8) til salg som storparceller. Her kan der opføres privatejede tæt-lav og/eller etage-boliger. I klynge 6-7 er der desuden mulighed for opførelse af privat plejecenter (friplejehjem uden offentlig støtte).

Se mere om igangværende salg her